I Taste the Future

Youmna Chlala

Youmna Chlalas How Many ­Tongues Does it Take to Make a Color? (Hvor mange tunger trengs for å lage en farge?) (2017) består av koboltblå tekster i offentlige rom og på private steder i Henningsvær. Verket er en del av Chlalas pågående prosjekt Museum for fremtidige minner, der hun undersøker hvordan arkitektur og objekter påvirker våre minner, og hvordan de dermed også kan være med å forutse hva vi vil erindre engang i fremtiden. I Henningsvær inviterer Chlala publikum til å oppdage en oppstykket fortelling knyttet til ordet “blå”; en farge som i mange språk har vært den siste til å få navn. Hva kan språkfølelse avsløre om oss nå og i fremtiden? Hvordan forholder vi oss til tekst som et fysisk og performativt objekt som kan si noe om fremtiden? How Many Tongues Does it Take to Make a Color? legger til rette for en rekke vare møter gjennom språk, farge og form, som en måte å forestille seg hva som vil komme.

 

Youmna Chlala, How Many Tongues Does it Take to Make a Color?, 2017. Tekstinstallasjon med folie, kritt og neonlys. Varierende dimensjoner. Foto: Kjell Ove Storvik
Youmna Chlala, How Many Tongues Does it Take to Make a Color?, 2017. Tekstinstallasjon med folie, kritt og neonlys. Varierende dimensjoner. Foto: Kjell Ove Storvik